RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Pracovná zdravotná služba

“Šťastie sa podobá zdraviu. Dokiaľ ho máš, ani si ho nevšimneš.”
(Ivan Sergejevič Turgenev)

Pracovný potenciál zamestnanca bezpochyby patrí medzi najdôležitejšie faktory budúceho úspechu spoločnosti. Každý zodpovedný zamestnávateľ by mal mať na pamäti, že len zdravý zamestnanec sa môže sústrediť na tvorbu hodnôt. Investícia do pracovných podmienok zamestnanca je prinajmenšom taká dôležitá, ako investícia do výrobných zariadení či vybavenia.

Dohľad nad pracovnými podmienkami považujeme v tomto smere za kľúčový a sme pripravení spolupodieľať sa na tom, aby sa Vaši zamestnanci mohli sústrediť na tvorbu hodnôt Vašej spoločnosti.

Zabezpečujeme činnosť pracovnej zdravotnej služby u zamestnávateľa pre 1. a 2. kategóriu prác definovaných príslušným zákonom.