RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Bežali sme. Od Tatier k Dunaju...

Bežali sme. Od Tatier k Dunaju, aj industriálne cez PSA Trnava. Boli to výzvy.

Rovnako ako každý náš projekt. Vždy sme dobehli do cieľa.

A budeme bežať ďalej, pre Vás v našich spoločných projektoch a pre nás, POBEST running tím, najbližšie Trnava night run :-)