RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Požiarne konštrukcie

Dobré konštrukcie - bezpečná stavba


Požiarna konštrukcia je stavebná konštrukcia, konštrukčný prvok alebo stavebný výrobok, ktorý spĺňa požadované kritériá na použitie v podmienkach požiaru.

Požiarne prestupy (upchávky) a ochranu stavebných konštrukcií náterom, nástrekom či obkladom zhotovujeme overenými materiálmi a postupmi, a ich vlastnosti osvedčujeme písomnou formou.