RIEŠENIA PRE VÁŠ ÚSPECH

Pozrime sa na to spoločne


Potrebujete poznať požiadavky slovenskej legislatívy, alebo sa orientovať v podmienkach poisťovne, či riešiť bezpečnosť podľa predpisov NFPA,
FM Global, VdS alebo CEA?

Zadefinujte problém, povedzte Vaše očakávania a my Vám po analýze predložíme možné riešenia v alternatívach.

Sprinkler

Najznámejším stabilným hasiacim zariadením na báze vody je sprinkler. K aktivácii sprinklerového zariadenia dochádza nárastom teploty dôsledkom požiaru a aktivácii tepelnej poistky sprinklerovej hlavice.

Po aktivácii tepelnej poistky dochádza k výstreku vody nad ohniskom požiaru, teda pri hasení a lokalizácii požiaru sa aktivujú len sprinklerové hlavice v mieste horenia, prípadne v jeho tesnej blízkosti.


Existujú dva základné druhy sprinklerových systémov:

mokrý systém, ktorý sa používa na ochranu objektov, ktorých prevádzková teplota neklesá pod bod mrazu a hasiace zariadenie nie je ohrozené mrazom; napr. nákupné centrá, kancelárske budovy, hotely, priemyselné prevádzky, atď.

suchý systém, ktorý je určený na ochranu priestorov, kde teplota môže klesnúť pod bod mrazu; napr. garáže, sklady, prístrešky a pod.

Máte požiadavku na sprinkler podľa iného technického predpisu ako STN EN?
Potrebujete porozumieť očakávaniam a požiadavkám Vašej poisťovne? Pozrime sa na to spoločne...

Máme bohaté osobné skúsenosti a znalosti od návrhu až po realizáciu podľa predpisov NFPA, FM Global, VdS či CEA.